Privacy Policy

Last updated on May 25th, 2018

Paspartout / Drukkerij Bulckens BVBA neemt jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Deze verklaring bevat het algemeen beleid van Paspartout / Drukkerij Bulckens BVBA op het vlak van gegevensverwerking en we leggen hierin uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Drukkerij Bulckens BVBA, Grensstraat 9 te 2270 Herenthout.

Indien je vragen hebt bij deze verklaring of het beleid, dan kan je steeds contact opnemen met onze Data Protection Officer via dpo@zwartopwit.be.

Als deze vragen verder gaan dan een algemene vraag om inlichtingen, dan dien je je te identificeren. Zodoende zijn wij zeker dat de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekt wordt.

Hieronder vind je een overzicht van hoe wij jouw gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Wanneer vindt de verzameling en verwerking plaats?

Bent je een klant of prospect?
Dan verzamelen wij jouw gegevens wanneer je:

Bent je een leverancier?
Dan verzamelen wij jouw gegevens wanneer je:

Voor het verzamelen van gegevens gebruiken wij zowel papieren als digitale documenten en formulieren.

Tenslotte maakt onze website gebruik van cookies. Hiermee worden enkel anoniem gegevens verzameld over de activiteiten op onze website. Meer informatie hierover kan je terugvinden in ons cookiebeleid zie paspartout.com/cookie_policy.

Over welke gegevens gaat het?

Het betreft persoonsgegevens die jij meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de diensten waarvoor je op ons een beroep doet. Hieronder vind je een overzicht:

Het opmaken van offertes en het verwerken en uitleveren van jouw bestelling:

Voor het opmaken van offertes en het verwerken van jouw bestelling hebben we je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres(sen), BTW-nummer, betaalgegevens en soms ook jouw functie nodig. Daarmee kunnen we je bestelling verwerken, bezorgen en met je communiceren over je bestelling of offerte. We geven je gegevens alleen door aan anderen als dat nodig is voor het verwerken van jouw bestelling. Met al onze onderaannemers aan wie we persoonsgegevens doorgeven, hebben wij gegevensverwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Je account:

In de back office op www.paspartout.com slaan we onder andere de volgende informatie op: jouw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, BTW-nummer, website en je facturen. Handig, want dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over jouw eerdere bestellingen en websiteontwerpen zodat je deze makkelijk kan terugvinden.

Onze klantenservice:

Je kunt met ons bellen of ons vragen stellen via een sociaal mediaplatform (Facebook, Twitter,...). Wij nemen je telefoongesprekken niet op en de gegevens van inkomende telefoongesprekken worden door ons niet geregistreerd noch verwerkt.

Nieuwsbrieven:

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen en acties. Enkel je e-mailadres en je voornaam zijn verplicht. Je kunt ook de volgende bijkomende gegevens invullen: je achternaam en firma. Wil je van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kan je je voorkeur eenvoudig wijzigen op onze website www.paspartout.com

Surfen op onze website:

Om onze website zo aangenaam mogelijk te maken voor jou, analyseren we het surfgedrag van bezoekers op onze website. We gebruiken hiervoor cookies en je IP-adres. Als je ingelogt bent, zien we je ook jouw e-mailadres en je naam.

Het plaatsen van een prijsvraag of bestelling door ons:

Ben je een leverancier en plaatsen we een prijsvraag of bestelling bij je, dan registreren we je naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, adres(sen), BTW-nummer en je bankgegevens. Daarmee kunnen we onze bestelling verwerken, opvolgen en betalen.

Meestal krijgen wij de betreffende gegevens rechtstreeks van jou, soms krijgen we ze van een collega van je of via een derde partij.

Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verzameld en verwerkt?

De verzamelde gegevens verwerken wij in het kader van klantenbeheer (het verlenen van diensten of producten - dus de uitvoering van het contract dat ons verbindt), marketing (om jou te informeren over onze diensten en evenementen), leveranciersbeheer, boekhouding, public relations en wettelijke verplichtingen. Wat de website www.paspartout.com betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op jou als gebruiker.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van de gegevens?

In beginsel verzamelen en verwerken we jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met je hebben als gevolg van jouw of onze opdracht.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er een evenwicht bestaat tussen jouw belangen en de onze, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens doorgegeven aan derden?

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Voor bepaalde diensten of opdrachten kunnen ze worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen en die in directe relatie met ons staan. Zij het altijd onder onze controle en nooit zonder eerst een gegevensverwerkingsovereenkomst aan te gaan met de betrokken onderaannemer.

In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt om jouw gegevens door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties het recht hebben om bij ons gegevens op te vragen. Jouw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

Welke rechten heeft u?

Als wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan je je hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met onze marketingafdeling via info@paspartout.com.

Je kan je gegevens die wij verwerken, steeds inkijken, en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit te vragen aan onze Data Protection Officer via dpo@zwartopwit.be. Wij vragen hierbij enkel een bewijs van jouw identiteit. Dit om te verhinderen dat jouw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Paspartout / Drukkerij Bulckens BVBA behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen in ons beleid zullen via onze website aan je worden gemeld.